روان‌آشفتگی


دلیریوم (به انگلیسی: Delirium)‏ یا روان‌آشفتگی، اختلال حاد فرایندهای روانی و گیجی و پریشانی شدید و گاه همراه با بیماری عضوی مغز که گاه با پریشان‌گویی، توهم و جنب‌وجوش بیش‌ازحد بدنی همراه است. این بیماری سندرم حاد مغزی و وضعیت حاد گیجی نیز نامیده می‌شود. این اختلال بیشتر در سالمندی مشاهده می‌شود.

نوعی از روان‌آشفتگی که ناشی از الکلیسم که معمولاً به‌صورت نشانگان ترک در می‌بارگان کهنه‌کار دیده می‌شود روان‌آشفتگی رعشه‌ای delirium tremens نام دارد.

علت‌شناسی


برخی دلایل بوجود آمدن روان‌آشفتگی شامل موارد زیر است:

    آسیب مغزی (آنسفالوپاتی) توکسیک: بدلیل سم اگزوژن مانند الکل و یا سموم اندوژن مانند بالا رفتن اوره در بدن
    آسیب مغزی متابولیک: پرکاری تیروئید، کاهش الکترولیت‌ها مانند پتاسیم و کاهش برخی ویتامین‌ها مانند ب۲
    آسیب مغزی عفونی: بیماری‌هایی مانند آنسفالیت و حصبه
    آسیب مغزی تروماتیک: هر عاملی که موجب تروما به ناحیه مغزی باشد مانند ضربه مغزی یا صاعقه
    آسیب مغزی هیپوکسیک: هرنوع بیماری و آسیب که باعث کاهش اکسیژن مغز باشد.