انحراف ج ن س ی


نابهنجاری ج ن س ی یا پارافیلیابه انگلیسی:‏ یک واژه زیست پزشکی برای تعریف برانگیختگی ج ن س ی توسط اشیا، اشخاص و موقعیت‌ها به صورت ناهنجار می‌باشد. یک پارافیلی دارای انحرافات ج ن س ی همراه با حس لذت نسبت به موقعیت‌های غیرمعمول و افراطی است. واژه پارافیلی برای اولین بار در سال ۱۹۲۰ و توسط ویلهم استکل روانشناس اتریشی به کار گرفته شد. اختلالات پارافیلی به وسیله تکانه‌ها، خیالپردازی‌ها یا اعمال ج ن س ی ‌ای که غیرمعمول، انحرافی یا غریب هستند، مشخص می‌گردد. پارافیلی در مردان شایع‌تر از زنان است. علت پارافیلی تا کنون به طور دقیق مشخص نگشته‌است. روش‌های درمانی به کار گرفته شده برای درمان پارافیلی تنها به میزان متوسط موفقیت‌آمیز بوده‌اند، برخی از آن‌ها عبارتند از: روان درمانی بینش‌مدار، رفتار درمانی و دارو درمانی.