انزجاردرمانی

انزجاردرمانی یا درمان انزجاری (به انگلیسی: Aversion therapy)‏ درمانی یک گونه درمان روان شناسی است که در آن بیماران در معرض داروی محرک یا برانگیزنده قرار گرفته در حالی که هم چنین هم زمان در معرض برخی از ناراحتی‌ها نیز قرار می‌گیرند. این سبب شرطی‌شدن خواهد گشت و بیمار داروی محرک را با احساسات ناجور همبسته ساخته و مایه آن می‌شود تا بیمار رفتار ویژه‌ای را انجام ندهد.

انزجاردرمانی می‌تواند شکل‌های بسیار متفاوتی بگیرد، برای نمونه: گذاشتن ماده‌ای با مزه ناخوشایند برای روی ناخن‌های دست برای تقویت منفی ناخن خوردن

استفاده اصلی و کنونی انزجاردرمانی برای ترک اعتیاد به الکل و دیگر مواد مخدر است.