اروین د. یالوم


ایروین دیوید یالوم (به انگلیسی: Irvin David Yalom)‏ (متولد ۱۹۳۱، واشنگتن دی سی، ایالات متحده آمریکا) ,
روانپزشک هستی‌گرا (اگزیستانسیالیسم) و نویسنده آمریکایی است.


زندگی

در سال ۱۹۵۶ در بوستون در رشته پزشکی و در سال ۱۹۶۰ در نیویورک در رشته روانپزشکی فارغ التحصیل شد و بعد از خدمت سربازی، در سال ۱۹۶۳ استاد دانشگاه استنفورد شد. در همین دانشگاه بود که الگوی روانشناسی هستی گرا یا اگزیستانسیال را پایه گذاری کرد. یالوم هم آثار دانشگاهی متعددی تالیف کرده است و هم چند رمان موفق دارد. او جایزه انجمن روانپزشکی آمریکا را در سال ۲۰۰۲ دریافت کرد، اما بیشتر به عنوان نویسنده رمان‌های روانشناختی، به ویژه رمان مشهور وقتی نیچه گریست شهرت دارد.

آثار
رمان‌ها

    (۱۹۹۲) وقتی نیچه گریست  (به انگلیسی: When Nietzsche Wept)(ابتدا با نام "و نیچه گریه کرد" توسط مهشید میرمعزی در سال ۱۳۸۱ ترجمه و توسط نشر نی انتشار یافت و پس از آن در سال ۱۳۸۵ با ترجمه دکتر سپیده حبیب از سوی انتشارات کاروان منتشر شد)
    (۱۹۹۶) خوابیدن (دروغ گفتن) بر روی تخت
    (۲۰۰۵) درمان شوپنهاور (به فارسی ترجمه شده)

غیرداستانی

    (۱۹۷۰ ویرایش اول، ۱۹۷۵ ویرایش دوم،...، ۲۰۰۵ ویرایش پنجم) تئوری و عمل در روان-درمانی گروهی
    (۱۹۷۴) هر روز نزدیک تر از پیش
    (۱۹۸۰) روان‌درمانی اگزیستانسیال (هستی گرا).(به فارسی ترجمه شده)
    (۱۹۸۳) روان-درمانی گروهی بالینی
    (۱۹۸۹) جلاد عشق و دیگر افسانه‌های روان درمانی
    (۱۹۹۸) The Yalom Reader
    (۱۹۹۹) مامان و معنی زندگی (در سال ۱۳۸۷ با ترجمه دکتر سپیده حبیب از سوی انتشارات کاروان منتشر شد)
    (۲۰۰۱) هنر درمان (نامه‌ای سرگشاده به نسل جدید روان‌درمانگران و بیمارانشان)] (در سال ۱۳۸۶ با ترجمه دکتر سپیده حبیب از سوی انتشارات کاروان منتشر شد)
    (۲۰۰۸) خیره به خورشید نگریستن-(غلبه بر وحشت از مرگ در سال ۱۳۹۱ توسط خانم اورانوس قطبی نژاد آسمانی به فارسی ترجمه گردید)

Psychiatrist