روان‌شناس

اینکه روان‌شناس برای چه کسی به کار می‌رود، موضوع آسانی نیست. مشکلات از این واقعیت ناشی می‌شود که برخی از کسانی که ادعای آن را دارند به دلیل این است که به حرفه روان شناسی می‌پردازند، دیگران به دلیل کاربرد آن، بعضی‌ها به دلیل تدریس آن، و برخی نیز به دلیل پژوهش آن. در مواردی که یک تعریف رسمی ارائه می‌شود، معمولا هدف آن برآوردن برخی مسائل عملی یا قانونی است. برای مثال از نظر بسیاری از سازمانهای دولتی که گواهینامه‌های روان شناسان را کنترل می‌کنند، روان شناس می‌بایست یک دوره عالی (دست کم فوق لیسانس، و اغلب دکترا) را در یک موسسه معتبر طی کرده، یک یا چند سال دوره کار آموزی تحت نظارت را گذرانده و در امتحان کتبی قبول شده باشد. هنگام مشخص کردن یک روان شناس به عنوان کسی که یکی از وظائف تخصصی مثل روان شناس بالینی، روان شناس مشاور، روان شناس قانونی، روان شناس مدرسه و غیره را به عهده خواهد گرفت، اغلب ملاکهائی از این نوع به کار می‌رود. با وجود این هنگام سنجش این موضوع که کسی که به تدریس یا پژوهش روان شناسی می‌پردازد آیا شایسته این عنوان است، مسائل چندان روشن نیست. برای مثال، مشخصه قابل قبول برای یک روانشناس این است که
(الف) دست کم درجه فوق لیسانس یا ترجیحا درجه دکترا داشته باشد و
(ب) فرایند‌های روان شناختی را مورد بررسی قرار دهد. شرط داشتن مدرک تحصیلی مشکلاتی را موجب می‌شود.

مدرک چه اهمیتی دارد؟اریک اریکسون را که روانکاو و بشر دوستی بزرگ است و هیچ مدرک دانشگاهی نگرفت، یا هربرت سیمون، برنده جائزه نوبل در اقتصاد را که یکی از نظریه پردازان پیشرو در رشته روان شناسی شناختی است، یا ژان پیاژه با وجود آموزش دیدن در زیست شناسی موجب نوسازی روان شناسی رشد شد، یا ویلیام جیمز که شاید بزرگترین آنها بود و برای نخستین بار به آموزش رشته روان شناسی پرداخت، چه باید بنامیم؟

شرط دیگر مبنی بر اینکه روان شناس می‌بایست فرایند‌های روان شناختی را مورد بررسی قرار دهد نیز بیهوده‌است. زیرا هر پیشرفت جیدید در روان شناسی فرایند هائی را به میان می‌کشد که زمانی تصور می‌شد به حوزه‌های دیگر تعلق دارند. علم روان شناسی شامل هزاران اصطلاح برگرفته از جامعه شناسی، انسان شناسی، زیست شناسی، فیزیولوژی، پزشکی، فلسفه، علوم کامپیوتر، زبان شناسی، ریاضیات، شیمی، و فیزیک است. دانشمندانی که این فرایند‌ها را بررسی می‌کنند اغلب چنین تصور ی ندارند که روان شناسی را مورد بررسی قرار می‌دهند، اما آنان در واقع این کار را انجام می‌دهند. بنابراین آنان را چگونه نام گذاری خواهیم کرد؟

شاخه‌های پایه :

    ناهنجار
    علوم عاطفی
    علوم اعصاب عاطفی
    رفتارگرایی
    علوم اعصاب رفتاری
    شناختی
    علوم اعصاب شناختی
    مقایسه‌ای
    فرهنگی
    رشد
    افتراقی
    تکاملی
    تجربی
    هوش
    ریاضی
    شخصیت
    مثبت‌گرا
    زبان
    روان‌فیزیک
    روان‌کاراندام‌شناسی
    روان‌شناسی اجتماعی
    نظری

روان‌شناسی کاربردی :

    رفتارکاوی کاربردی
    آزمون روانی
    بالینی
    جامعه
    رفتار مصرف‌کننده
    روان‌شناسی مشاوره‌ای
    آموزشی
    جنایی
    سلامت
    صنعتی و سازمان
    قانون
    رسانه
    نظامی
    سلامت شغل
    دین
    سیاسی
    روان‌سنجی
    مدرسه
    ورزش
    خودکشی‌شناسی
    سامانه‌ها
    شدآمد

روش‌شناسی‌ها  :

    آزمایش روی جانوران
    پژوهش بایگانی
    ژنتیک رفتاری
    وراژن‌شناسی رفتاری
    موردپژوهی
    تحلیل محتوا
    تجربی
    پژوهش انسان
    مصاحبه
    عصب‌تصویربرداری
    دیدبانی
    پژوهش کمّی
    پژوهش کیفی
    سیاههٔ خودگزارش
    بررسی آماری

Psychologist