شناخت درمانی

شناخت درمانی یا بطور دقیقتر شناخت-رفتار درمانی یک روش از درمانهای روانشناختی است که هم اکنون در سراسر جهان بعنوان درمانی استاندارد برای بسیاری از اختلالات روانشناختی بکار می‌رود. در این روش فرض بر اینست که یکی از علل بسیاری از اختلالات روانشناختی اشکال در فکر یا باورهای بیمار است و با اصلاح این باورها می توان به بیمار کمک کرد. این درمان بر تغییر رفتاری متناسب با فکر درست تر هم تاکید دارد. دکتر آرون تی بک از پایه گذاران این سبک درمانی است. این شیوه درمانی متاثر از شیوه درمان عقلانی هیجانی است که دکتر آلبرت آلیس آنرا پایه گذاری کرد. شعار اصلی این روشها این است: فکرت را عوض کن و رفتارهای غلط را تغییر بده تا حال تو بهتر شود.