سکوت انتخابی


سکوت انتخابی یا لالی انتخابی (Selective mutism یا SM) نوعی اختلال روانی است که در آن شخص با اینکه در حالت عادی قادر به تکلم است، در موقعیت‌هایی خاص یا در برابر افرادی خاص قادر به حرف زدن نیست. این اختلال ممکن است به همراه خجالت یا اضطراب اجتماعی باشد. رفتار شخص از نگاه دیگران می‌تواند به‌اشتباه خجالت یا بی‌احترامی برداشت شود. کودک مبتلا ممکن است در مدرسه همیشه ساکت باشد ولی در خانه برعکس پرحرف باشد. سکوت انتخابی گاه در افراد اوتیستی و دارای آسپرگر نیز دیده می‌شود. به طور خاص در کودکان مبتلا به لالی انتخابی، گاه شخص به اشتباه دارای اختلالات طیف اوتیسم دانسته می‌شود.