سوء مصرف مواد


سوء مصرف مواد اختلالی است که در آن فرد به مصرف آسیب‌زننده ماده‌ای دارویی و یا غیر دارویی و یا سمی پرداخته و این مصرف منجر به مشکلات اجتماعی برای او می‌شود. این مشکل می‌تواند شامل عدم حضور و احساس مسئولیت در محل کار، مدرسه، خانواده یا مسائل حقوقی و قانونی برای او شود. سوء مصرف مواد می‌تواند منجر به اعتیاد و یا وابستگی فیزیکی و روانی به مواد (وابستگی به مواد) شود.


دسته بندی کلی ترکیبات مواد مورد سوء مصرف

    اپیوئیدی : باعث ایجاد رخوت در فرد می‌شوند و قدیمیترین آنها الکل و تریاک هستند که ماده‌ای مثل هروئین از تریاک مشتق شده است.

فعل و انفعالات شیمیایی به وجود می‌آیند مثل کوکائین، آمفیتامین، اکستازی و مشتقاتش. دیگر موارد : متامفتامین، شیشه و کریستال.* آمفیتامین ها : با اعمال و

    ترکیبات توهم زا : مثل حشیش، LSD، ماری جوانا و کتامین.دسته بندی مواد نشئه‌زا


به ترتیب توهم‌زایی


خانواده مشتق از حشیش


    شاهدانه، بنگ
    ماری‌جوانا، علف، گراس

خانواده مشتق از کوکائین


    کوکائین

خانواده مشتق از تریاک(مرفین)


    تریاک
    سوخته
    شیره
    مرفین
    هروئین

خانواده مشتق از مواد صنعتی


    کریستال
    کراک

طبقه‌بندی مواد اعتیادآور


    توهم‌زاها
    شیره گیاه شاهدانه
    مواد مخدر
    سستی‌زاها (مسکن‌ها - خواب‌آورها)
    آرام‌بخش‌ها
    چسب و مواد فرار (مواد استنشاقی)
    محرک‌ها
    الکل، توتون و قهوه (مخدرهای غیر محسوس)

برخی مواد اعتیادآور فیزیکی


    تریاک
    شیره تریاک
    مورفین
    هروئین
    متادون
    ماری جوانا
    حشیش
    کوکایین و کراک
    توتون و دخانیات (نیکوتین)
    قهوه (کافئین)
    ال.اس.دی
    برومو ۵٫۲ دی متوکسی فنتیلامین
    اکستاسی (MDMA)
    داروهای تجویزی
    الکل