فعالیت‌های انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران


در ده سال اخير (1381 - 1390)


برگزاری اولین همایش بین‌المللی روانپزشکی کودک و نوجوان
10-7ارديبهشت 1381
دفتر مطالعات راهبردی وزارت امور‌خارجه

همکاری در برگزاری دومین همایش بین‌المللی علوم شناختی
7-5 اسفند 1381
تالار دانشگاه تربیت معلم، تهران

بازآموزي مدون پنج روزة روانپزشكي كودك و نوجوان
21-17 اسفند 1381
بیمارستان روزبه، دانشگاه علوم پزشکی تهران

كارگاه روش‌شناسي تحقيق در روانپزشكي و روانشناسي باليني با همكاري دانشگاه Yale 
19-17 آذر 1381
دفتر مطالعات راهبردی وزارت امور‌خارجه

كارگاه جنبه‌هاي زيستي رواني و اجتماعي مصرف مواد با همكاري انستيتو كاروليسنكاي سوئد
24-22 دي 1381
دفتر مطالعات راهبردی وزارت امور‌خارجه

دوره آموزشيTriple-P   با همكاري متخصصان استراليايي
16-13 اسفند 1381
پژوهشکده علوم شناختی

بازآموزي مدون چهار روزة روانپزشكي كودك و نوجوان جهت روانپزشكان
30-27 مهر 1382
بیمارستان روزبه، دانشگاه علوم پزشکی تهران

سمينار دو روزه درمان‌هاي غير دارويي در روانپزشكي كودك و نوجوان
13-12 آذر 1382
تالار بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سمینار درمان‌های غیردارویی در روانپزشکی کودک و نوجوان
16-15 آذر 1382
تالار بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سمينار كودك آزاري
پاييز 1382
تالار بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

همایش دو روزه کودکان مبتلا به بیش فعالی - کم توجهی
15-14 بهمن 1382
تالار بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دوره آموزشی تکنیک‌های شناختی- رفتاری در اختلالات روانی
16-15 دی 1383

دومین همایش بین‌المللی روانپزشکی کودک و نوجوان
29-26 بهمن 1383
مرکز آفرینش‌های هنری کانون پرورش فکری کودک و نوجوان

کارگاه‌های آموزشی مهارت‌های فرزندپروری برای کارشناسان و مسئولین بهداشت روان سراسر کشور با همکاری اداره سلامت روانی وزارت بهداشت
8-7 بهمن 1383
دفتر سلامت روان، معاونت درمان وزارت بهداشت، تهران

کارگاه‌های آموزشی مهارت‌های فرزندپروری برای کارشناسان و مسئولین بهداشت روان سراسر کشور با همکاری اداره سلامت روانی وزارت بهداشت
15-14 بهمن 1383
دفتر سلامت روان، معاونت درمان وزارت بهداشت، تهران

کارگاه‌های آموزشی مهارت‌های فرزندپروری برای کارشناسان و مسئولین بهداشت روان سراسر کشور با همکاری اداره سلامت روانی وزارت بهداشت
6-5 اسفند 1383
دفتر سلامت روان، معاونت درمان وزارت بهداشت، تهران

کارگاه‌های آموزشی مهارت‌های فرزندپروری برای کارشناسان و مسئولین بهداشت روان سراسر کشور با همکاری اداره سلامت
13-12 اسفند 1383
دفتر سلامت روان، معاونت درمان وزارت بهداشت، تهران

کارگاه روش‌های نوین فرزندپروری
20-19 خرداد 1384
پژوهشکده علوم شناختی، تهران

سمینار رویکرد شناختی در آموزش، رشد و روانپزشکی کودک و نوجوان
18-16 اسفند 1384
بیمارستان روزبه، تهران

دوره آموزشی جامع مداخلات درمانی غیردارویی در سوء مصرف مواد نوجوانان (با همکاری پژوهشکده علوم شناختی)
بهار و تابستان 1385
پژوهشکده علوم شناختی، تهران

کارگاه اصول و روش‌های کارآمد فرزندپروری (با همکاری دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور)
29-28 بهمن 1385
تالار بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بازآموزي مدون دو روزة اختلالات شیرخوارگی کودک و نوجوان ویژه متخصصین روانپزشکی
10-9 اسفند 1385
تالار بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کارگاه فرزندپروری موفق
15-14 آذر 1386
تالار بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سمینار درمان‌های دارویی در روانپزشکی کودک و نوجوان
4-2 بهمن 1386
تالار بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بازآموزي مدون دو روزة اختلالات شیرخوارگی کودک و نوجوان ویژه متخصصین روانپزشکی
6-5 تیر 1387
تالار بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سمینار پیشگیری از خشونت خانگی (کودک آزاری)
30-29 خرداد 1387
تالار بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

برگزاری پانل در بیستمین همایش بین‌المللی بیماری‌های کودکان
22-18 مهر 1387
تالار همایش‌های امام، بیمارستان امام خمینی، تهران

سمینار يك روزه روانپزشكي كودك و نوجوان اختلال بیش فعالی و کم توجهی در بزرگسالان
4 تیر 1388
تالار بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

برگزاری پانل در بیست و یکمین همایش بین‌المللی بیماری‌های کودکان
20-16 مهر 1388
تالار همایش‌های امام، بیمارستان امام خمینی، تهران

سمینار يك روزه روانپزشكي كودك و نوجوان اختلال آسپرگر
30 مهر ـ 1388
تالار بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پانل اختلالات روانپزشکی کودک و نوجوان در کنگره ملی سلامت کودکان و نوجوانان
22-21 آذر 1388
مرکز تحقیقات بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی تهران

کارگاه دو روزة تربیت سازنده (کودکان)
17 و 24 دی 1388
بیمارستان روزبه، بخش کودک و نوجوان

کارگاه یک روزة تربیت سازنده (نوجوانان)
20 اسفند 1388
بیمارستان روزبه، بخش کودک و نوجوان

سومین همایش سراسری روانپزشکی کودک و نوجوان
15-13مهر 1389
تالار همایش‌های دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

کارگاه یک روزه مهارت‌های زندگی ویژه 70 نفر از روان‌شناسان شهرداری منطقه 6
19 آذر 1389
فرهنگسرای منطقه 6 شهرداری تهران

مشارکت در برگزاری هفتمین همایش ملی سلامت خانواده
دی 1389
تالار همایش‌های رازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

کارگاه آموزشی بلوغ در هفتمین همایش ملی سلامت خانواده
دی 1389
تالار همایش‌های رازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

کارگاه آموزشی بازی درمانی با رویکرد شناختی رفتاری در کودکان و نوجوانان
8 بهمن 1389
بیمارستان روزبه، بخش کودک و نوجوان

کارگاه آموزشی «مدیریت بدرفتاری نوجوانان در مراکز نگهداری بهزیستی ویژه مربیان مراکز»
12-11 بهمن 1389
سازمان بهزیستی استان تهران

پانل اختلالات روانپزشکی کودک و نوجوان در کنگره ملی سلامت کودکان و نوجوانان
3-1 دی 1389
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

بازآموزی مدون دو روزة روانپزشکی کودک و نوجوان
12-11 اسفند 1389
بیمارستان روزبه، تهران

سمپوزیوم مشترک روانپزشکی کودک و نوجوان و نورولوژی کودکان
20 اسفند 1389
هتل سیمرغ، تهران

سمینار یک روزه ارتباط والد ـ کودک با همکاری مؤسسه فرهنگی اجتماعی پارسا
5 اردیبهشت 1390
اردوگاه شهید باهنر، تهران 

کارگاه آموزشی «مدیریت بدرفتاری نوجوانان در مراکز نگهداری بهزیستی ویژه مربیان مراکز»
14-13اردیبهشت 1390
سازمان بهزیستی استان تهران

همکاری در برگزاری چهارمین کنگره بین‌المللی علوم شناختی
22-20اردیبهشت 1390
تهران

کارگاه آموزشی بازی درمانی با رویکرد شناختی - رفتاری در کودکان و نوجوانان
31 تیر 1390
بیمارستان روزبه، بخش کودک و نوجوان 

برگزاری چهارمین همایش سراسری روانپزشکی کودک و نوجوان
21-19 مهر 1390
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

برگزاری پانل در بیست و سومین همایش بین‌المللی بیماری‌های کودکان
25-21 مهر 1390
تالار همایش‌های امام، بیمارستان امام خمینی، تهران


دوره‌های آموزشی


دوره آموزشی هشت جلسه‌ای Triple-P ویژة والدین کودکان 12-2 سال

بهار 1389
مجتمع آموزشی نیکان

دورة آموزش درمان‌های شناختی ـ رفتاری در اختلالات روانپزشکی کودکان
پاییز و زمستان 1389
بیمارستان روزبه، بخش کودک و نوجوان

دورة 6 ماهه آموزش خانواده درمانی ویژه روانپزشکان
زمستان 1389 و بهار 1390
کلینیک خانواده درمانی، دکتر بینا

همکاری اعضای انجمن در تهیه مجموعه تلویزیونی در کانال 2 جهت معرفی اختلالات مختلف روانپزشکی کودک و نوجوان
تابستان و پاییز 1390

همکاری اعضای انجمن با راديو سلامت در جهت معرفی مهارت‌های فرزندپروری
پاییز 1390

دوره آموزشی بازی درمانی شناختی رفتاری در اختلالات روانپزشکی کودکان
پاییز و زمستان 1390
بیمارستان روزبه، بخش کودک و نوجوان


پانل‌های آموزشیپانل روان‌پزشكي كودك و نوجوان در همايش بيماريهاي اطفال
17-13 ارديبهشت 1382
سالن همایش‌های رازی، تهران

بیستمین پانل روان‌پزشكي كودك و نوجوان در همايش بيماريهاي اطفال
22-18 مهر 1387

بیست و یکمین پانل و سخنرانی روان‌پزشكي كودك و نوجوان در همايش بيماري‌هاي اطفال
20-16 مهرماه 1388

پانل اختلالات رفتاری در کودکان در همایش بین‌المللی بیماری‌‌های کودکان
26-22 مهر 1389
تالار امام، بیمارستان امام خمینی (ره)، تهران

بیست و سومین پانل و سخنرانی روان‌پزشكي كودك و نوجوان در همايش بيماري‌هاي اطفال
25-21 مهر 1390

دو پانل تخصصی روش‌های فرزندپروری و روانپزشکی رابط ـ مشاور در جشنواره آموزشی ـ پژوهشی کودکان سرور
20-19 آبان 1389
هتل پردیسان، مشهد

پانل‌ تخصصی اختلالات خلقی در کودکان در همایش سالانه انجمن روانپزشکان
آبان 1389
سالن همایش‌های بیمارستان میلاد، تهران

پانل تخصصی اختلال بیش فعالی کم توجهی در همایش سلامت کودکان
آذر 1389
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

پانل آموزشی سردرد و روانپزشکی در کنگره سالیانه دکتر قریب
اردیبهشت 1390
تالار امام علی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پانل آموزشی تغذیه و اختلالات روانپزشکی کودکان و نوجوانان در کنگره تغذیه
مهر 1390
تالار بیمارستان امام رضا، دانشگاه علوم پزشکی مشهد


انتشارات


تشکیل کمیته انتشارات و برنامه‌ریزی برای انتشار فصلنامه علمی پژوهشی انجمن

راه‌اندازی و بروز کردن سایت جدید انجمن به آدرس www.iacap.ir

عقد قرارداد انتشار مجموعه‌‌های کتاب انجمن با نشره قطره

انتشار كتب متعدد در زمينه روان‌پزشكي كودك و نوجوان

انتشار خبرنامه انجمن

ترجمه و انتشار بسته‌هاي آموزشي و راهنماهاي باليني مربوط به ارزيابي و مداخلات درماني

انتشارل پمفلت‌هاي آموزشي در زمينه روان‌پزشكي كودك و نوجوان


فعالیت‌های اجرایی


شرکت در جلسات انجمن پزشکان کودکان به منظور افزایش همکاری سایر انجمن‌های تخصصی و فوق تخصصی کودکان

عضویت در انجمن آسیایی روانپزشکی کودک و نوجوان ASCAPAP

تمدید عضویت در انجمن جهانی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران IACAPAP

مکاتبه با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خصوص ورود داروهای استیمولانت طولانی اثر و درخواست ورود داروی Vyvanse در فارماکوپه دارویی کشور

تشکیل کمیته‌های تخصصصی با عنوان‌های اختلالات طیف اوتیستیک، ADHD، فرزندپروری، و اختلالات خلقی و تعیین اعضاء و رؤسای کمیته‌ها به منظور همکاری و فعالیت علاقمندان حوزه‌های مختلف روانپزشکی کودک و نوجوان

مذاکره با شرکت Triple-P  استرالیا (دانشگاه کوئینزلند استرالیا) برای برگزاری دوره‌‌های جدید

برگزاری جلسات مشترک با دفتر سلامت روان وزارت بهداشت جهت راه‌اندازی نظام سلامت روان کودکان

انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران

اعضاي محترم هيئت علمي، همكاران فوق‌تخصص روان‌پزشكي كودك و نوجوان، روان‌پزشكان، روان‌شناسان، متخصصين بيماري‌هاي كودكان و حوزه‌های مرتبط، متخصصین بيماري‌هاي مغز و اعصاب، پزشكان عمومي، داروسازان، کارشناسان حوزه‌ي سلامت روان كودكان، والدين محترم، كودكان و نوجوانان مي‌توانند اطلاعات مورد نياز خود را در حوزه‌های زير به دست آورند:

    تاريخچه‌ي تأسيس، رسالت انجمن، فعاليت‌ها، كميته‌ها و انتشارات
    معرفي رشته‌ي فوق تخصص روان پزشكي كودك و نوجوان
     مطالب آموزشي براي متخصصين، والدين، كودكان و نوجوانان
    عضويت در انجمن، ويژگي‌ها، شرايط و نحوه‌ي عضويت
     همايش بين‌المللي روان‌پزشكي كودك و نوجوان
     كارگاه‌ها، سمينارها و دوره‌هاي آموزشي انجمن
    همايش‌ها، كنفرانس‌ها و رويدادهاي علمي داخلي و بين‌المللي 


فعالیت هاي فعلي انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران


برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی ویژه همکاران متخصص و کارشناسان حوزه ی سلامت روان

تشكيل كارگروه تهيه بسته‌هاي آموزشي و تدوين پروژه ي ملي اجراي برنامه‌ي فرزند پروري

تشكيل كارگروه تهيه بسته‌هاي آموزشي و بازنگري و اجراي برنامه ملي  آموزش مهارت‌هاي زندگي به كودكان و نوجوانان

تدوين نظام سلامت روان كودك و نوجوان و ارائه‌ي آن به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

تبديل مجله ي انجمن به مجله ي علمي پژوهشي

برگزاري ششمین همايش بين المللي روان پزشكي كودك و نوجوان

برگزاري بازآموزي مدون روان پزشكي كودك و نوجوان

عقد قرارداد همكاري متقابل با انتشارات قطره براي انتشار مجموعه‌اي از كتاب‌هاي  مرتبط با روان پزشكي كودك و نوجوان

http://www.iacap.ir