تغییر رفتار اجتماعی کودکان در حضور دیگران

کودکان هم با حضور دیگران در اطرافشان، رفتار اجتماعی خود را تغییر می‌‌دهند. آزمایشی نشان داده که اگر کودکان حس کنند که مورد توجه هستند، رفتار اجتماعی خود را تغییر می‌دهند و ناخود آگاه به فکر وجهه‌ خوب در جامعه می‌افتند.

پژوهشگران آمریکایی در آزمایشی با کودکان ۵ ساله به این نتیجه رسیدند که آن‌ها هم رفتار اجتماعی خود را هنگامی که در معرض نگاه افراد پیرامونی خود قرار می‌گیرند، تغییر می‌دهند.

آزمایش این پژوهشگران در دانشگاه ییل ایالت کنکتیکت نشان داد‌ه‌ است که کوکان بدون آن‌که بدانند معنای "وجهه خوب اجتماعی" چیست، رفتار اجتماعی نسبتا استراتژیکی را دنبال می‌کنند. نتیجه این آزمایش در نشریه‌ علمی „Plos One" منتشر شده است.

به گزارش دویچه‌وله، پژوهشگران برای انجام آزمایش خود ۶۴ کودک را که هم دختر بودند و هم پسر، به دو دسته تقسیم کردند. این محققین به کودکان گفتند که هر که برای خود برچسب‌هایی جمع کند تا بعد به میزان تعداد برچسب‌های خود، از آن‌ها هدیه دریافت ‌کند.

برای بررسی تغییر رفتار کودکان با بودن افرادی در دو رو بر، دانشمندان از کودکان خواستند که برچسب‌های خود را با دوستان خود تقسیم کنند. آن‌ها زمانی که افراد دیگری در دوروبرشان بودند، بزرگوارانه‌تر عمل می‌کرند، اما برای مثال زمانی که دانشمندان به آن‌ها نگاه نمی‌کردند، برچسب‌ها را برای خود نگه می‌داشتند. همچنین زمانی که برچسب‌ها در یک جعبه‌ تاریک بودند، کودکان بزرگواری کمتری از خود نشان می‌دادند.

بر اساس نتایج این تحقیق می‌توان گفت که کودکان تقریبا همانند بزرگ‌ترها عمل می‌کنند. بزرگسالان نیز هنگامی که می‌دانند دیگران رفتارشان را تحت‌نظر گرفته‌اند و قضاوت آن‌ها بر وجهه‌ اجتماعی‌شان تاثیر می‌گذارد، بزرگوارتر می‌شوند.
چهارشنبه 17 آبان 1391
تغییر رفتار اجتماعی کودکان در حضور دیگران